Proaktywne zarządzanie majątkiem drogowym


AZofka

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: prof. Adam Zofka

Wybrane zagadnienia:

co to jest proaktywne zarządzanie?
PMS jako narzędzie
aspekty PMS
strategie
koszty społeczne i środowiskowe
przykłady

Loading...