Badania zderzeniowe infrastruktury drogowej – Porównywalność wyników badań


PPosuniak_PIMOT

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: Paweł Posuniak

Wybrane zagadnienia:

Badania bezpieczeństwa infrastruktury drogowej

Wymagania norm PN-EN 1317 oraz PN-EN 12767 odnośnie pojazdów testowych
Porównanie sztywności wybranych modeli pojazdów
Loading...