INFRASTRUKTURA DROGOWA PRZYJAZNA MOTOCYKLISTOM – WSTĘPNA ANALIZA ZAGROŻEŃ I POTRZEB ZMIAN W PRZEPISACH PROJEKTOWANIA


SGaca

Autor: Politechnika Krakowska

Źródło:

VI Międzynarodowa Konferencja

Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice, 25-26.04.2018

Prelegent: prof. Stanisław Gaca

Wybrane zagadnienia:

Ruch motocykli w Polsce – ogólna charakterystyka ruchu, zdarzenia drogowe z udziałem motocyklistów

Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu motocyklistów a) specyfika jazdy motocyklem b) wstępna analiza danych o zdarzeniach drogowych
Rozwiązania infrastruktury drogowej stwarzające potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu motocyklistów i środki poprawy
Czy są konieczne zmiany i uzupełnienia krajowych przepisów projektowania?
Loading...