Wpływ wahań ruchu drogowego na drogach o charakterze rekreacyjnym na poziom hałasu


POLLUB_halas

Autor: Politechnika Lubelska

Źródło:

III Lubelskie Forum Drogowe

“Puławski Węzeł
Drogowy”

Puławy, 5-6.04.2018

Prelegent: Janusz Bohatkiewicz

Wybrane zagadnienia:

Podstawowe parametry ruchu wpływające na poziom hałasu drogowego

Warunki ruchu drogowego

Metoda HCM – kategorie dróg


Loading...