Zjawisko potencjalnej reaktywności alkalicznej żwirów czwartorzędowych pochodzących ze złóż odmiennych genetycznie z terenu Polski


Kruszywa, reaktywność

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

II Wschodnie Forum Drogowe

Suwałki, 15-16.03.2018

prelegent: Wiktor Jasiński

Wybrane zagadnienia:

Szacunkowy udział produkowanych kruszyw w drogownictwie

Rozmieszczenie surowców skalnych do produkcji kruszyw na terenie Polski

Rodzaje oznaczenia i geneza kruszyw poddanych badaniom potencjalnej reaktywności alkalicznej

Udział grup petrograficznych w składzie badanych kruszyw naturalnych

Loading...