WPROWADZENIE DO PROJEKTU ASR-RID: REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW


AGarbacik

Źródło:

II Wschodnie Forum Drogowe

Suwałki, 15-16.03.2018

prelegent: Grzegorz Adamiak

Wybrane zagadnienia:

podstawa, cele, przedmiot i zakres projektu

metodyka

zadania badawcze

zrealizowane prace

Loading...