Stosowanie zwiększonych ilości granulatu asfaltowego dozowanego na zimno do mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem technologii WMA


LOD_ALiphardt

Autor: Politechnika Warszawska

Źródło:

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Adam Liphardt

Wybrane zagadnienia:

  • Stan obecny
  • Recykling na ciepło – założenia, plan badań
  • Ocena właściwości MMA z granulatem i dodatkami WMA
  • Ocena właściwości odświeżających dodatków WMA
  • Zalecenia w zakresie stosowania dodatków WMA do mieszanek z granulatem asfaltowym
Loading...