Doświadczenia z wdrażania technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim


LOD_MIwanski

Autor: Politechnika Świętokrzyska

Źródło:

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Marek Iwański

Wybrane zagadnienia:

  • Aspekt energooszczędności nawierzchni asfaltowych
  • Rozwój technologii asfaltu spienionego
  • Skład recyklowanych mieszanek MCAS
  • Technologia recyklingu na zimno z asfaltem spienionym
Loading...