Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem do zastosowania na odcinkach testowych


LOD_JKrol

Autor: Politechnika Warszawska

Źródło:

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Jan Król

Wybrane zagadnienia:

Destrukt RA / granulat GRA

Projektowanie mieszanek z destruktem wg PN-EN / WT

Destrukt czy granulat

Recykling na gorąco w otaczarce

Kruszywo z destruktu

Loading...