Recykling na gorąco: właściwości granulatów i mieszanek mineralno-asfaltowych


LOD_WBankowski

Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Wojciech Bańkowski

Wybrane zagadnienia:

  • Informacja o projektach
  • Warunki stosowania GA
  • Projektowanie mma – właściwości podstawowe i funkcjonalne
  • Badania destruktów i granulatów
  • Projektowanie i badania AC22P z granulatem
  • Ocena właściwości funkcjonalnych mma z granulatem asfaltowym (SMA11 i AC16W)
  • Ocena trwałości konstrukcji drogowych z zastosowaniem mma z granulatem asfaltowym

Loading...