Sposoby wykorzystania recyklingu: nowe Wytyczne GDDKiA


LOD_LBukowski

Autor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Źródło:

Kolokwium: Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym

Łódź, 15 lutego 2018

Prelegent: Leszek Bukowski

Wybrane zagadnienia:

  • Dokumenty regulujące
  • Praca naukowo-badawcza „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”
  • Materiały wtórne mogące mieć zastosowanie w budowie dróg
  • Recykling asfaltowych nawierzchni drogowych
  • Recykling betonowych nawierzchni drogowych
Loading...