Kryteria doboru i oceny efektywności projektów drogowych w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej


PAN, T. Komornicki

Autor: Polska Akademia Nauk PAN Instytut Geografii i PZ

Źródło:

II Podkarpackie Forum Drogowe

Rzeszów, 13-14 listopada 2017

Prelegent: Tomasz Komornicki

Wybrane zagadnienia:

  • Wprowadzenie, jak możemy oceniać inwestycje drogowe?
  • Poziom europejski – przykład Via Carpatia
  • Wymiar dwustronny transgraniczny (PL-UA, PL-SK)
  • Poziom krajowy i regionalny (WDDT II)
  • Przykłady kryteriów wyboru inwestycji drogowych
  • Jakie kryteria po roku 2020?
Loading...