Sieć dróg krajowych na Podkarpaciu po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025)


​II Podkarpackie Forum Drogowe, PBDK, GDDKiA

Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów

Źródło:

II Podkarpackie Forum Drogowe

Rzeszów, 13-14 listopada 2017

Prelegent: Bogdan Tarnawski

Wybrane zagadnienia:

  • Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Rzeszowie na 31.10.2017
  • Strategiczne kierunki transportowe przebiegające przez Podkarpacie
  • Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023
  • Zakres rzeczowy Rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na lata 2016-2023
  • Planowane inwestycje z PBDK 2014-2023

Loading...