Rozwój sieci dróg krajowych na Warmii i Mazurach


GDDKiA Olsztyn

Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Prelegent: Mirosław Nicewicz

Wybrane zagadnienia:

Stan zaawansowania inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA O w Olsztynie

Inwestycje na drogach krajowych Warmii i Mazur

Loading...