Strategiczne kierunki badań europejskich instytutów drogowych w latach 2017-2020


FERL, IBDiM, europejskie instytuty drogowe

Autor: Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów IBDiM

Źródło:

IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017

Ostróda, 2-3 października 2017

Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO MAZURY

Wybrane zagadnienia:

Strategiczny plan europejskich badań i wdrożeń drogowych oraz transportu międzymodalnego w latach 2017-2010 FEHRL

Priorytety FEHRL

Polski program Rozwój Innowacji Drogowych – RID

Loading...