Współpraca polsko-słowacka (INTERREG)


Autor: Województwo małopolskie (Urząd Marszałkowski)

Źródło:

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Wybrane zagadnienia:

wspólne projekty drogowe na pograniczu Polski i Słowacji w ramach programu Interreg, wymagania dla projektów, wyniki naboru,

Loading...