Doświadczenia z zarządzania drogami w krajach anglosaskich


Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Źródło:

II Pomorskie Forum Drogowe

Termin: 07.06.2017
-09.06.2017

Miejsce: Gdynia, Hotel
Nadmorski

Prelegent: Radosław Kantak

Wybrane zagadnienia:

  • Roboty utrzymaniowe – główni wykonawcy
  • Podział administracyjny w Anglii
  • Kryteria narzucone przez Inwestora
  • Przykładowe kryteria oceny Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców
Loading...