Rozprowadzenie ruchu z Dróg krajowych – Powiat Nowy Sącz


Źródło:

III Małopolskie Forum Drogowe

Termin: 25.01.2017 -27.01.2017

Miejsce: Zakopane, Zespół Pensjonatów Antałówka

Prelegent: Adam Czerwiński

Wybrane zagadnienia:

historyczne uwarunkowania powstania sieci dróg powiatowych, drogi powiatowe na tle dróg krajowych i wojewódzkich, dramatyczne skutki spadku nakładów na utrzymanie dróg w powiatach, warunki dostosowania parametrów dróg do przepisów technicznych

Loading...