PROGRAM RID – ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH GDDKiA i NCBiR 2015-2018


Autor: Politechnika Krakowska

Źródło:

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Termin: 26.04.2017 -27.04.2017

Miejsce: Piekary Śląskie, Hotel Rezydencja

Prelegent: prof. Marian Tracz

Wybrane zagadnienia:

Metodyka pomiaru hałasu drogowego wraz z badaniami porównawczymi.

Ocena rozwiązań materiałowo-technologicznych górnych warstw nawierzchni asfaltowych i zalecenia w zakresie ich hałaśliwości.
Ocena rozwiązań materiałowo-technologicznych górnych warstw nawierzchni betonowych i zalecenia w zakresie ich hałaśliwości.
Wytyczne prowadzenia badan i oceny hałaśliwości nawierzchni drogowych.
Ocena nawierzchni drogowych pod względem hałaśliwości wraz z katalogiem klasyfikacyjnym nawierzchni drogowych.
Opracowanie sposobów i zasad ustalania miarodajnych wartości parametrów ruchu oraz wybór metod pomiarowych do analiz hałasu.
Kształtowanie urbanistyczne układów droga – zabudowa w aspekcie ochrony akustycznej ochrony mieszkańców przed hałasem.
Innowacyjne metody i środki w kompleksowej ochronie otoczenia drogi przed hałasem z ocena ich skuteczności i uwarunkowań stosowania.
Kompleksowa ochrona otoczenia dróg przed hałasem z uwzględnieniem cichych nawierzchni i infrastruktury redukującej hałas.-
Loading...