Połączenia Suwałk w relacjach tranzytowych, krajowych i regionalnych


Autor: Suwałki (Miasto S.)

Źródło:

PODLASKA DEBATA DROGOWA

Konsultacje społeczne
przebiegu korytarzy drogowych

Termin:20.02.2017

Miejsce:Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

Prelegent:Czesław Renkiewicz

Wybrane zagadnienia:

połączenia drogowe i kolejowe Suwałk, wątpliwości dotyczące połączania Via Baltica i Via Carpatia przez drogę Ełk-Knyszyn, perspektywy budowy połączeń kolejowych Rail Baltica i Wschodniej magistrali kolejowej

Loading...