Koncepcja południowej obwodnicy Lublina


Autor: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Źródło:

II LUBELSKIE FORUM DROGOWE

Termin:02.03.2017 -03.03.2017

Miejsce:Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul.
Grottgera 2

Prelegenci: Edward Partyka

Wybrane zagadnienia:

postulowane domkniecie obwodnicy Lublina od południa, stworzenie pełnego ringu wokół miasta, system trzech ringów okalających miasto, propozycje przebiegu południowej obwodnicy miasta

Loading...