Perspektywy rozwoju sieci drogowej Podlasia – szanse i obawy


Autor: Politechnika Białostocka

Źródło:

PODLASKA DEBATA DROGOWA

Konsultacje społeczne przebiegu korytarzy drogowych

Termin: 20.02.2017

Miejsce: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71

Prelegent: Władysław Gardziejczyk

Wybrane zagadnienia:

sieć drogowa a obciążenie ruchem samochodowym, Via Baltica i Via Carpatia w Polsce, przebieg tych szlaków w woj. podlaskim, przebieg DK 19 na terenie Podlasia i związane z tym problemy, sieć dróg wojewódzkich jako uzupełnienie dróg krajowych w województwie, wpływ inwestycji drogowych na realizacje celów strategii rozwoju województwa

Loading...