PROJEKTY DROGOWE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO i PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA w ramach INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

ZIM2018_interreg_PMiasoŹródło

Konferencja PL-CZ-SK Drogi łączą przyjaciół

Lipowa, 3-5 października 2018

Prelegent: Piotr Miąso
Wybrane zagadnienia

  • Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897
  • Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T