Rodo

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.kongresdrogowy.pl jest Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (PKD).

Dane kontaktowe:

  • Telefon: 605 200 214
  • Adres e-mail: biuro@kongresdrogowy.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług polegających na:

  • Rejestracji na wydarzenia uorganizowane przez PKD.
  • Prawidłowej obsługi wydarzeń, w tym przesyłania komunikatów w formie wiadomości e-mail.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • prawidłowa realizacja umowy i usług oferowanych przez PKD za pomocą serwisu www.kongresdrogowy.pl
  • dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja rejestracja na Wydarzenie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez PKD przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisy podatkowe. Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: biuro@kongresdrogowy.pl

7. Dane osobowe uczestników wydarzeń zostaną przekazane innym podmiotom tylko w zakresie koniecznym do realizacji usług (noclegowych, ubezpieczeniowych itp.).

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Loading...