Gambit 2016: Prędkość znowu zabija

W dniach 17-18 listopada 2016 br. w Politechnice Gdańskiej odbyło się XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016 zorganizowane pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, GDDKiA, a także Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF. W przyjętych wnioskach zaapelowano o wzmożenie walki z przekraczaniem prędkości na drogach.
W Sesji Plenarnej Seminarium udział wzięło 250 osób reprezentujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program Seminarium składał się z 12 sesji tematycznych. Pierwsze pięć obejmowało problematykę trendów bezpieczeństwa obserwowanych w Polsce w ostatnim czasie, w tym zagadnień kluczowych dla skutecznej realizacji Narodowego Programu BRD na lata 2013-2020, tj. bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, zarządzanie prędkością, projektowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz zarządzanie bezpieczeństwem.
Wspomniane trendy nie napawają niestety optymizmem: W ostatnim okresie obserwujemy niepokojące tendencje wzrostowe liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Prognozy liczby ofiar wypadków drogowych szacowane na podstawie danych z pierwszych dziesięciu miesięcy 2016 r. wskazują, że w wypadkach drogowych w Polsce może być znacznie więcej ofiar śmiertelnych (aż o 150 osób więcej) i ciężko rannych (aż o 770 osób więcej) niż w roku 2015. Jedną z przyczyn powyższego zjawiska należy upatrywać w rozmontowaniu systemu automatycznego nadzoru nad prędkością, między innymi poprzez wyłączeniu z początkiem 2016 roku z użytkowania fotorejestratorów prędkości stanowiących własność samorządów lokalnych. To spowodowało poczucie bezkarności u kierowców i przyzwolenia na jazdę z niebezpieczną prędkością.
Badania wskazują, że nadal 50% kierowców przekracza dopuszczalne limity prędkości, a 27% ofiar śmiertelnych to ofiary wypadków powodowanych nadmierną prędkością. Natomiast na odcinkach dróg, na których zaprzestano automatycznego nadzoru nad prędkością obserwuje się powrót kierowców do jazdy z niebezpieczna prędkością. Dlatego też - zdaniem uczestników - należy podjąć zdecydowane działania w celu powstrzymania tych niekorzystnych trendów.
Ostatnie sześć sesji dotyczyło natomiast projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Innowacji Drogowych. W tym roku program ten stał się tematem przewodnim Seminarium, jako szczególnie ważna inicjatywa i pierwsze kompleksowe przedsięwzięcie resortów nauki i infrastruktury o tak wielkim potencjale dla zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia w ruchu drogowym w naszym kraju.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników seminarium w Auli Głównej Politechniki


Dokument

Polecane artykuły

Fotoradar w al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Fot. PKD

Opinia PKD: Fotoradary to kwestia bezpieczeństwa a nie polityki

W swojej opinii w sprawie projektu rozporządzenia o lokalizacji "urządzeń rejestrujących" PKD proponuje całościowe uporządkowanie ich stosowania. Przyniesie to większą korzyść niż podyktowana potrzebą chwili chęć zademonstrowania politycznej woli likwidacji patologii "komercyjnego wykorzystania" fotoradarów.

Prof. Ryszard Krystek nie żyje

20 stycznia zmarł prof. Ryszard Krystek, wybitny znawca problematyki inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Był jednym z pierwszych uhonorowanych nagrodą "Zasłużony dla Sprawy Drogowej".

Gambit 2014: jubileusz na roboczo

Gambit 2014: jubileusz na roboczo

Po raz dziesiąty na Politechnice Gdańskiej odbyło się międzynarodowe seminarium bezpieczeństwa ruchu drogowego Gambit. W zakończonej 4 kwietnia konferencji jak zwykle uczestniczyło grono wybitnych specjalistów tej tematyki z Europy.