Cykl kolokwiów on-line NAWIERZCHNIE BETONOWE - ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Kolokwia PKD to specjalistyczne seminaria techniczne poświęcone wąskiej tematyce z dziedziny budowy, eksploatacji i utrzymania dróg, gdzie eksperci i praktycy w danym temacie przedstawiają aktualny stan wiedzy. Kolokwia tworzą poprzez to platformę do wymiany doświadczeń, pogłębienia stanu wiedzy i techniki i prowadzą do rozwoju branży drogowej.

Obecnie realizowanych jest ponad 400 km dróg ekspresowych i autostrad w technologii betonowej. Podczas realizacji kontraktów zaistniała potrzeba szczegółowego omówienia istotnych zagadnień związanych z projektowaniem i budową, mających wpływ na trwałość i minimalizacja ewentualnych zabiegów utrzymaniowych nawierzchni betonowych.

Zdefiniowano trzy główne tematy dotyczące nawierzchni betonowych wymagające szczegółowego omówienia i dyskusji, którym będzie poświęcony tegoroczny cykl kolokwiów. Pierwszym tematem to alkaliczna reaktywność kruszyw do betonu, tematem drugim to szczeliny oraz połączenia nawierzchni betonowych z asfaltowymi, trzecim dobre praktyki i nowoczesne rozwiązania przy realizacji i projektowaniu nawierzchni betonowych. Kolokwia odbędą się kolejno 1 czerwca, 1 września oraz 1 października.

Celem poszczególnych jednodniowych kolokwiów będzie przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz merytoryczna wymiana doświadczeń i poglądów ekspertów i praktyków z Polski i zza granicy w omawianych tematach.

Szczegóły, program i rejestracja na pierwsze kolokwium jest już dostępna: https://kongresdrogowy.pl/konferencja/154-reaktywn...


Polecane artykuły

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ciałem doradczym Ministra Infrastruktury w zakresie Wzorców i Standardów w drogownictwie

W dniu 14 maja 2021 roku w Ministerstwie Infrastruktury podpisany został list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy a Ministrem Infrastruktury ustanawiający PKD ciałem doradczym Ministra w zakresie Wzorców i Standardów (WiS).

PIARC opublikował raport zawierający wyniki z badań nad wpływem COVID-19 na sektor drogowy

Ten raport zostanie szczegółowo przedstawiony w trakcie konferencji FORUM ZRÓWNOWAŻONE DROGI I EKOINFRASTRUKTURA: NOWE WYZWANIA, która odbędzie się 18-19 maja.

Zmarł mgr inż. Stefan Sarna, wieloletni członek PKD

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 kwietnia br. zmarł mgr inż. Stefan Sarna