Zmarł mgr inż. Stefan Sarna, wieloletni członek PKD

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 kwietnia br. zmarł mgr inż. Stefan Sarna, Członek Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Prezes Oddziału SITK RP w Warszawie, Przewodniczący Krajowej Sekcji Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych SITK RP, Redaktor naczelny miesięcznika "Transport Miejski" (w latach 1993 - 2004)

Mgr inż. Stefan Sarna był wieloletnim członkiem PKD bardzo aktywnie współdziałał w wielu projektach organizowanych przez Polski Kongres Drogowy. Autorytetem i doświadczeniem wspierał nasze działania.

Stefan Sarna mgr inż. budownictwa drogowego był wybitnym ekspertem w zakresie transportu, wieloletnim działaczem i organizatorem na skalę krajową, posiadał olbrzymie osiągnięcia w działalności społecznej oraz zawodowej w zakresie rozbudowy i modernizacji transportu publicznego w Warszawie i na Mazowszu. Miał również duży wkład i osiągnięcia w zakresie pogłębiania wiedzy fachowej kadr inżynierskich zawiązanych z transportem miejskim będąc współorganizatorem wielu konferencji naukowo – technicznych oraz prowadząc Forum Ekspertów w zakresie transportu miejskiego oraz prowadząc wykłady i szkolenia z zakresu transportu a także publikując swoje prace w branżowych czasopismach.

Polecane artykuły

ZAPLANUJ Z NAMI DRUGIE PÓŁROCZE 2021

Już od 1 września rozpoczniemy kolejne wydarzenia PKD. Wpiszcie w kalendarz daty naszych wydarzeń. Mamy nadzieję, że już wkrótce uda się nam spotkać także na żywo.

ZA NAMI PIERWSZE PÓŁROCZE 2021

PKD mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w pierwszym półroczu 2021 roku nie zwolniło tempa i dla naszych członków i sympatyków byliśmy cały czas aktywni.

Zmiana adresu siedziby PKD

Biuro Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy zmieniło adres. Od 1 lipca możecie nas znaleźć w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1 w Warszawie. Numer telefonu pozostaje bez zmian (+48 605 200 214).