Kongres Calgary 2022 odbędzie się wirtualnie

Komitet Wykonawczy PIARC zadecydował, że planowany za rok XVI Zimowy Kongres w Calgary odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Termin zgłaszania referatów przedłużono do 28 lutego.

XVI Światowy Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg miał się odbyć w Calgary od 8 do 11 lutego 2022 r. Jednakże, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, niepewność co do możliwości podróżowania i spotykania się w większych grupach w najbliższych miesiącach, PIARC wspólnie z kanadyjskimi organizatorami podjął decyzję o zmianie formuły Kongresu na wirtualną. Z tą decyzją – jak stwierdził prezydent PIARC Claude Van Rooten – nie można było zwlekać ze względu na terminy dotyczące m.in. rezerwacji sal kongresowych.

Komitet Wykonawczy PIARC, także obradujący w formie wideokonferencji, podjął decyzję o odbyciu Kongresu online w przewidzianym wcześniej terminie. Będzie to pierwszy taki Kongres w historii PIARC. Oczywiście – zauważa Van Rooten - pojawi się wiele praktycznych pytań, takich jak czas trwania kongresu i sesji, tłumaczenia, różnic stref czasowych dla uczestników, towarzyszących wydarzeń, takich jak wystawa czy sesje plakatowe, ale są już przykłady dużych wydarzeń branżowych, które odbywają się w ten sposób dzięki rozwojowi nowych technologii.

Jednocześnie forma online może wiązać się z pewnymi korzyściami. Należy oczekiwać większej liczby uczestników, w tym z krajów, dla których odległa i kosztowna podróż i koszty pobytu w Kanadzie mogłyby stanowić poważną przeszkodę. Również forma online sprzyjać będzie interakcji z uczestnikami i lepszemu rozplanowaniu sesji tematycznych. Biorąc to pod uwagę, zdecydowano się przedłużyć termin nadsyłania abstraktów (propozycji referatów) do 28 lutego.

Program Kongresu ma obejmować 15 grup zagadnień. 7 z nich dotyczy usług zimowego utrzymania:

 • Ekstremalne zimowe sytuacje w strefie zimnego klimatu
 • Wpływ zmian klimatu na zimowe utrzymanie
 • Informowanie o pogodzie na drogach
 • Nowe technologie i metody zimowego utrzymania
 • Zarządzanie zimowym utrzymaniem
 • Komunikacja z użytkownikami dróg oraz samochody połączone i autonomiczne podczas zimy
 • Zimowe utrzymanie w obszarze miast

Kolejnych 8 tematów dotyczy odporności: Są to:

 • Najlepsze praktyki zwiększania odporności sieci drogowych
 • Zarządzanie katastrofami i ryzykiem
 • Poprawa odporności w zarządzaniu drogami przez ITS i nowe technologie
 • Odporne nawierzchnie
 • Odporność mostów na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność konstrukcji ziemnych na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność: środki zapewnienia bezpiecznej dostępności tuneli w zróżnicowanych warunkach
 • Odporność dróg i transportu drogowego

Abstrakty (streszczenia) referatów mają liczyć do 400 słów i musza być napisane w jednym z trzech oficjalnych języków Kongresu: angielskim, francuskim lub hiszpańskim (preferowany angielski). Wszystkie artykuły muszą być oryginalnymi pracami, gotowymi do publikacji. Materiał, który został wcześniej opublikowany, nie będzie zaakceptowany.

Streszczenie proponowanych referatów należy przesyłać poprzez stronę internetową https://abstracts-calgary2022.piarc.org/en/

Polecane artykuły

Wydarzenia PKD w 2022 - wpisz w kalendarz

Przedstawiamy kalendarz wydarzeń PKD na rok 2022. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie interesujące wydarzenie. Wpiszcie koniecznie w swoje kalendarze poniższe daty

WARDEX nowym członkiem PKD

Firma WARDEX w branży komunalnej działa od 1994 roku. Obecnie jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm działających w branży usług komunalnych związanych z pracami na drogach.


Kolokwia „Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania” za nami

Zakończyliśmy cykl kolokwiów „Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania”. W trzech wydarzeniach udział wzięło ponad 400 uczestników z kilkunastu krajów z całego świata.