Józef Sulima nie żyje

9 listopada zmarł nagle Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego ZDW w Białymstoku. Miał 60 lat. Odszedł zasłużony drogowiec, przyjaciel PKD.

Józef Władysław Sulima urodził się 20 marca 1960 r. w Dąbrowie Białostockiej. Od 1980 roku pracował w różnych jednostkach 0rganizacyjnych drogownictwa. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery, od technika drogowego w obwodzie drogowym. Od 2009 r. do ostatnich chwil życia piastował stanowisko dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Współpracownicy z podlaskiego ZDW tak Go wspominają: zawsze starał się poszerzać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje. Często uczestniczył lub współorganizował specjalistyczne szkolenia zawodowe, kursy i seminaria dotyczące zarówno organizacji i zarządzania drogami, jak również wdrażania nowoczesnych technologii i materiałów drogowych. Dał się poznać jako wyjątkowo sprawny organizator, pasjonat drogownictwa i wysokiej klasy specjalista. Cechowała go głęboka wrażliwość, otwartość na ludzkie problemy i skromność osobista.

Józef W. Sulima znany był też z aktywnej działalności popularyzującej problemy komunikacji i transportu w regionie (SITK RP), związkowej oraz społecznej. Był uczestnikiem wielu wydarzeń programowych Polskiego Kongresu Drogowego.

Za swoje zasługi uhonorowany był licznymi wyróżnieniami, m.in. Honorowymi Odznakami: „Zasłużony dla drogownictwa” i „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotą Odznaką Honorową SITK RP.

Rodzinie oraz współpracownikom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Polecane artykuły

Nabór referatów na Calgary 2022 do końca stycznia

Do 31 stycznia 2021 przedłużony został termin zgłaszania propozycji referatów na Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg, który PIARC organizuje w lutym 2022 r. w kanadyjskim Calgary.

W budownictwie musi się dokonać rewolucja technologiczna, jaka przeszły inne gałęzie przemysłu - slajd z prezentacji prof. M. Salamaka

Koniec webinariów, ale konsultacje trwają

1 grudnia odbyło się ostatnie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w drogownictwie. Do końca grudnia można zgłaszać uwagi do wszystkich przedstawionych przez MI dokumentów.

Wytyczne dla tuneli: paląca potrzeba

W grupie Wytycznych dla obiektów mostowych konsultowanych przez MI, pojawiły się Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w tunelach. To efekt rosnącej liczby budowanych i planowanych tuneli.