11 października – Światowy Dzień Drogi

Od kilka lat 11 października społeczność drogowa obchodzi Światowy Dzień Drogi. Ma on służyć przypomnieniu roli jaką drogi odgrywają w naszym życiu.

Data 11 października została wybrana dla upamiętnienia I Światowego Kongresu Drogowego w 1908 r. w Paryżu. Inicjatywy podejmowane w różnych krajach na całym świecie starają się podkreślić znaczenie odpowiednio zaprojektowanych i utrzymanych dróg, które łączą ludzi i umożliwiają funkcjonowanie gospodarki. W tym roku role koordynatora działań przejął hiszpański Komitet Narodowy PIARC. W liście do wszystkich drogowców jaki wystosował czytamy m.in.: „Naszym zamiarem nie jest szukanie dodatkowych pieniędzy w budowę lub utrzymanie dróg; chodzi o skupienie się na różnych punktach widzenia i podkreślenie znaczenia dróg w naszym życiu. Chcemy szukać ludzkiej strony, uczuć i emocji, które przeżywamy na drodze. Droga to wolność, komunikacja, przygoda, krajobraz, piękno; ma wiele aspektów, jednak nie wszystkie są pozytywne. Oznacza to również hałas, zanieczyszczenie, wypadki, wąskie gardła i tak dalej. O tym chcemy rozmawiać 11 października. Ale bez wątpienia świat, jaki znamy dzisiaj, nie byłby taki sam bez dróg”.

Uruchomiona została specjalna strona internetowa, na której można zostawiać swoje refleksje lub opowieści, dotyczące dróg.

Przeczytaj list (ang.)

Polecane artykuły

Drogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publiczna

Rekomendowane nawierzchnie dla ruchu lekkiego i skrzyżowań

Na zakończenie konsultacji drogowej części nowych Wzorców i standardów zaprezentowane zostały projekty wytycznych dla nawierzchni dla ruchu lekkiego oraz utrzymania dróg samorządowych

Infrastruktura drogowa a przyszłość nowej mobilności

Dostosowanie infrastruktury drogowej jest warunkiem koniecznym dla nowej mobilności – to przesłanie konferencji, która odbyła się 14 października, pod auspicjami Parlamentu Europejskiego.

Jak zmienią się trasy dla rowerów?

Prędkość do projektowania, poszerzenia na łukach, wymagania widoczności i zasady uspokojenia ruchu rowerowego – to część nowych rozwiązań, zawartych w Wytycznych projektowania tras dla rowerów.