Minister Adamczyk: celem nowoczesne przepisy techniczne w drogownictwie

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w liście skierowanym do administracji drogowej, projektantów i całego środowiska zachęca do włączenia się w konsultacje nowych wymagań technicznych dla drogownictwa.

Konsultacje obejmą kilkadziesiąt dokumentów, przygotowanych przez zespoły najlepszych polskich specjalistów ze świata nauki oraz praktyki projektowania. W trakcie trwających w latach 2016-2020 prac, zespoły opracowały ponad 40 dokumentów technicznych, dotyczących projektowania, realizacji i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz modelowania informacji o budowaniu (BIM).

Konsultacje mają służyć weryfikacji tych prac przez samo środowisko, do którego sa adresowane. Po przejściu procesu zbierania opinii i propozycji, docelowo te opracowania stanowić będą tzw. wytyczne rekomendowane, których celem jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie – czytamy w piśmie.

29 września start konsultacji

Jak już wcześniej informowaliśmy, na podstawie umowy podpisanej 14 września, stowarzyszenie PKD przygotuje i przeprowadzi konsultacje przygotowanego opracowań powstałych na potrzeby nowego systemu wymagań technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich. Konsultacje będą miały formę webinariów, odbywających się we wtorki o stałej porze – godz. 10:00. Na początku najbliższego tygodnia uruchomione zostanie również dedykowane do celów konsultacji forum dyskusyjne. Wszelkie uwagi można także przesyłać na adres: konsultacje@kongresdrogowy.pl

Inauguracja konsultacji nastąpi podczas webinarium w dn. 29 września o godz. 10:00. Przedstawiciel MI Grzegorz Kuczaj zaprezentuje system nowych wymagań technicznych, a szefowie przygotowujących wytyczne zespołów: prof. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska – wytyczne dotyczące dróg publicznych), prof. Janusz Rymsza (IBDiM – wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich) i prof. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska – projektowanie obiektów mostowych w nowym systemie) scharakteryzują powstałe pod ich kierownictwem opracowania.

Można już rejestrować swój udział w inauguracyjnym webinarium. W tym celu należy skorzystać z tego linka lub wpisać w okienku adresowym przeglądarki następujący adres: https://konsultacje.clickmeeting.com/nowy-system-w...

Poszczególne Wytyczne będą omówione podczas następnych 9 webinariów, między 6 października i 1 grudnia. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny wkrótce.

Więcej o nowym systemie przeczytać można na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

List Ministra Andrzeja Adamczyka ws. Wytycznych


Polecane artykuły

Drogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publiczna

Rekomendowane nawierzchnie dla ruchu lekkiego i skrzyżowań

Na zakończenie konsultacji drogowej części nowych Wzorców i standardów zaprezentowane zostały projekty wytycznych dla nawierzchni dla ruchu lekkiego oraz utrzymania dróg samorządowych

Infrastruktura drogowa a przyszłość nowej mobilności

Dostosowanie infrastruktury drogowej jest warunkiem koniecznym dla nowej mobilności – to przesłanie konferencji, która odbyła się 14 października, pod auspicjami Parlamentu Europejskiego.

Jak zmienią się trasy dla rowerów?

Prędkość do projektowania, poszerzenia na łukach, wymagania widoczności i zasady uspokojenia ruchu rowerowego – to część nowych rozwiązań, zawartych w Wytycznych projektowania tras dla rowerów.