Przesłanie ERF: mobilność w walce z pandemią

Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) skierowała przesłanie solidarności do całej branży drogowej w okresie ogólnoświatowej walki z pandemią koronawirusa.

W chwili, gdy mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem, a ponad jedna trzecia ludności świata jest poddawana surowym ograniczeniom, miliony ludzi na całym świecie znajdują się na pierwszej linii, aby zapewnić obywatelom niezbędne usługi, dbając o ich zdrowie, dostawy towarów, żywności i usług.

W normalnych okolicznościach drogi zapewniają głównie mobilność podróżnym i towarom. W tych trudnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba sprawnej, bezpiecznej i szybkiej dostawy wszystkich niezbędnych towarów i usług dla ludności ma zasadnicze znaczenie, w tym na najbardziej oddalonych obszarach. Drogi zapewniają, że dostawy niezbędnych towarów (żywności, lekarstw, sprzętu medycznego) są dostarczane w odpowiednim czasie i właściwie, gwarantując również mobilność służb ratowniczych (karetki pogotowia, straże pożarne, pilne interwencje techniczne i pomoc).

W tych niepewnych czasach wszyscy interesariusze infrastruktury drogowej (władze polityczne, zarządcy, wykonawcy, dostawcy) również znajdują się na pierwszej linii, aby zapewnić obywatelom wszystkie usługi, których potrzebują. Jako „Głos europejskiej dróg”, ERF wspiera całą społeczność drogową i dziękuje za jej nieustanne zaangażowanie i wysiłki na rzecz ułatwienia i poprawy codziennego życia naszych obywateli.

Pełny tekst przesłania

Polecane artykuły

Zakończenie Kongresu w Gdańsku. Przedstawiciele władz Calgary otrzymują z rąk gospodarzy flagę PIARC, symbolizującą rolę organizatora następnego Kongresu.

Kongres Drogowy Calgary 2022 w nowej formule

Kolejny Kongres Drogowy PIARC odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 w nowej formule, poszerzonej o kwestie odporności dróg – poinformował sekretarz generalny organizacji Patrick Mallejacq.

Czy w transporcie COVID19 ma płeć?

W cyklu webinariów PIARC na temat sytuacji z pandemią koronawirusa odbyła się bardzo interesująca debata na temat jej wpływu na sytuację kobiet w transporcie drogowym, zwłaszcza w Afryce.

Książka o asfaltach wysokomodyfikowanych

„Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA” to tytuł wydanej przez Orlen Asfalt książki, uzupełniającej znane „Poradniki Asfaltowe”. Dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej producenta.