PKD nie zorganizuje konferencji do września

Obradujący w formie wideokonferencji Zarząd PKD stwierdził, że w stanie epidemii brak jest możliwości zorganizowania w zaplanowanych terminach konferencji w Wiśle i w Sile k. Olsztyna.

VIII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa miała się odbyć w Wiśle-Jaworniku w dniach 26-28 maja, a VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe było zaplanowane na 20-22 września w Sile (gm. Gietrzwałk). To dwie największe doroczne konferencje organizowane przez stowarzyszenie, we współpracy z Zarządami Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Olsztynie. Pomimo znacznego zaawansowania przygotowań i potwierdzonego udziału wybitnych prelegentów, także zagranicznych, PKD nie widzi możliwości, w sytuacji ograniczeń w przemieszczaniu się i odbywaniu zgromadzeń, zorganizowania tych wydarzeń. Byłoby to także nieodpowiedzialne w stosunku do ewentualnych uczestników.

Jednocześnie PKD zaproponuje szersze korzystanie z formy wideokonferencji do realizacji swoich celów programowych. Szczegółowe zamierzenia zostaną ogłoszone wkrótce.

Oprócz wymienionych wyżej For, decyzja o rezygnacji z przeprowadzenia imprez dotyczy – co było wiadome już wcześniej – konferencji „Zrównoważone drogi” w Lublinie, międzynarodowego rajdu rowerowego w Lidzbarku Warmińskim oraz krajowych eliminacji do Rodeo V4 i Mistrzostw Europy operatorów pługów odśnieżnych. Organizatorzy tych ostatnich dwóch imprez, mających się odbyć jesienią, nie ogłosili jeszcze swoich decyzji co do ich losu.

Jednocześnie Zarząd stwierdził, że ostateczne decyzje dotyczące ewentualnych nowych terminów przełożonych wydarzeń zostaną zakomunikowane po wyjaśnieniu sytuacji epidemicznej.

Polecane artykuły

Zakończenie Kongresu w Gdańsku. Przedstawiciele władz Calgary otrzymują z rąk gospodarzy flagę PIARC, symbolizującą rolę organizatora następnego Kongresu.

Kongres Drogowy Calgary 2022 w nowej formule

Kolejny Kongres Drogowy PIARC odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 w nowej formule, poszerzonej o kwestie odporności dróg – poinformował sekretarz generalny organizacji Patrick Mallejacq.

Czy w transporcie COVID19 ma płeć?

W cyklu webinariów PIARC na temat sytuacji z pandemią koronawirusa odbyła się bardzo interesująca debata na temat jej wpływu na sytuację kobiet w transporcie drogowym, zwłaszcza w Afryce.

Książka o asfaltach wysokomodyfikowanych

„Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA” to tytuł wydanej przez Orlen Asfalt książki, uzupełniającej znane „Poradniki Asfaltowe”. Dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej producenta.