PKD nie zorganizuje konferencji do września

Obradujący w formie wideokonferencji Zarząd PKD stwierdził, że w stanie epidemii brak jest możliwości zorganizowania w zaplanowanych terminach konferencji w Wiśle i w Sile k. Olsztyna.

VIII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa miała się odbyć w Wiśle-Jaworniku w dniach 26-28 maja, a VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe było zaplanowane na 20-22 września w Sile (gm. Gietrzwałk). To dwie największe doroczne konferencje organizowane przez stowarzyszenie, we współpracy z Zarządami Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Olsztynie. Pomimo znacznego zaawansowania przygotowań i potwierdzonego udziału wybitnych prelegentów, także zagranicznych, PKD nie widzi możliwości, w sytuacji ograniczeń w przemieszczaniu się i odbywaniu zgromadzeń, zorganizowania tych wydarzeń. Byłoby to także nieodpowiedzialne w stosunku do ewentualnych uczestników.

Jednocześnie PKD zaproponuje szersze korzystanie z formy wideokonferencji do realizacji swoich celów programowych. Szczegółowe zamierzenia zostaną ogłoszone wkrótce.

Oprócz wymienionych wyżej For, decyzja o rezygnacji z przeprowadzenia imprez dotyczy – co było wiadome już wcześniej – konferencji „Zrównoważone drogi” w Lublinie, międzynarodowego rajdu rowerowego w Lidzbarku Warmińskim oraz krajowych eliminacji do Rodeo V4 i Mistrzostw Europy operatorów pługów odśnieżnych. Organizatorzy tych ostatnich dwóch imprez, mających się odbyć jesienią, nie ogłosili jeszcze swoich decyzji co do ich losu.

Jednocześnie Zarząd stwierdził, że ostateczne decyzje dotyczące ewentualnych nowych terminów przełożonych wydarzeń zostaną zakomunikowane po wyjaśnieniu sytuacji epidemicznej.

Polecane artykuły

Minister Adamczyk: celem nowoczesne przepisy techniczne w drogownictwie

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w liście do administracji drogowej, projektantów i całego środowiska zachęca do włączenia się w konsultacje nowych wymagań technicznych dla drogownictwa.

Nowy Zarząd PKD (od lewej): J. Bohatkiewicz, Zb. Tabor, Al. Cybulska, Zb. Kotlarek, J. Żukowska i I. Ruttmar. Na zdjęciu brakuje: W. Królikowskiego, L. Rafalskiego i M. Rytlewskiego. fot. PKD

Nowe władze i nowe cele PKD

Zbigniew Kotlarek został ponownie wybrany na prezesa Zarządu PKD. Wybrano także nowy skład Zarządu i sformułowano nowe cele stowarzyszenia w perspektywie najbliższych 5-10 lat.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay

29 września start konsultacji nowych wymagań technicznych

Ministerstwo Infrastruktury powierzyło Polskiemu Kongresowi Drogowemu prowadzenie konsultacji nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Inauguracja nastąpi 29 września.