Walne Zebranie PKD odwołane

Zarząd PKD podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na 19 marca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Nowy termin zostanie podany po wyjaśnieniu się sytuacji z pandemią koronawirusa.

Do Zarządu wpłynęło wiele wniosków od członków stowarzyszenia o przełożenie na inny termin, w związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa powodującego chorobę COVID-19, Walnego Zebrania Członków, zwołanego na 19 marca br. W odpowiedzi na te wnioski, Zarząd podjął w nadzwyczajnym trybie obiegowym, uchwałę, że wobec realnego zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli i w związku z zaleceniami organów władzy państwowej dotyczącymi ograniczania lub unikania publicznych zgromadzeń, odwołuje zaplanowane i zwołane uprzednio przez Zarząd Stowarzyszenia na dzień 19 marca 2020 r., na godz. 11:00 w Warszawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zarząd oświadcza, że nowy termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz
z porządkiem obrad zostanie ustalony i ogłoszony członkom Stowarzyszenia niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających jego odbycie. Jednocześnie, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Zarząd upoważnił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia do reprezentowania oraz prowadzenia spraw Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu do czasu odbycia w innym, późniejszym terminie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego za rok obrotowy 2019.

Polecane artykuły

Nie żyje Wennemar Gerbens

W niedzielę 29 marca zmarł Wennemar Gerbens, były wieloletni przewodniczący FGSV, jedyny obcokrajowiec uhonorowany wyróżnieniem PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

fot. Archiwum GDDKiA

Drogowa odpowiedź na zarazę: budować i szybciej płacić

Prezesi organizacji drogowych skierowali na ręce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka stanowisko branży dotyczące kontynuowania robót w okresie trwania pandemii COVID-19.

Na budowie drogowej nie ma na ogół tłumu ludzi... Fot. archiwum GDDKiA

Nowe ograniczenia, ale budowy trwają

Rząd zaostrzył od 1 kwietnia ograniczenia działalności gospodarczej i codziennego funkcjonowania obywateli w celu zwalczania pandemii, ale nie zmieniają one zasadniczo warunków pracy w drogownictwie.