Specjalna strona o konferencji w Lublinie

Ruszyła specjalna dwujęzyczna strona internetowa poświęcona międzynarodowej konferencji na temat zrównoważonych dróg, którą organizuje Polski Komitet Narodowy PIARC na przełomie marca i kwietnia w Lublinie.

Konferencja „Zrównoważone drogi: ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym” obradować będzie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 31 marca – 1 kwietnia. Jej współorganizatorem jest Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej. W programie znalazły się wystąpienia ekspertów z Niemiec, Czech i Rumunii oraz wiele referatów przygotowanych przez polskich reprezentantów uczelni i instytutów badawczych, zarządców dróg i firm branży drogowej. Głównym mówcą (ang. keynote speaker) będzie prof. Juergen Krieger z niemieckiego Federalnego Instytutu Badawczego Dróg BASt.

Na dedykowanej stronie internetowej oprócz programu, można znaleźć informacje o tematyce konferencji, miejscu odbywania a nawet – głównie z myślą o zagranicznych uczestnikach – wskazówki dojazdu do Lublina. Wszystkie informacje dostępne są po polsku oraz po angielsku. Są to dwa języki, w których będą odbywać się obrady, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

Na stronie jest również formularz zgłoszeniowy, przy pomocy którego można zgłaszać udział w konferencji. Strona dostępna jest pod adresem: ecology.kongresdrogowy.pl

Polecane artykuły

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.

Opinia PKD w sprawie bezpieczeństwa pieszych

PKD popiera projektowane zmiany ustaw mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza na przejściach. Jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji liczby i lokalizacji przejść dla pieszych.