Miejscy drogowcy spotkają się w Częstochowie

XXII Zjazd Drogowców Miejskich odbywać się będzie w dniach 22-24 kwietnia br. w Częstochowie. Polski Kongres Drogowy tradycyjnie sprawuje patronat nad tym wydarzeniem.

Zarządcy dróg z miast, skupieni w Komisji Drogownictwa Miejskiego spotykają się co dwa lata w celu wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju specyficznych dróg, jakie stanowią miejskie ulice. W tym roku tematyka obrad koncentrować się będzie wokół takich zagadnień jak elektromobilność, BIM, Inteligentne Systemy Transportowe, odprowadzanie wód opadowych i ochrona przed hałasem. Poruszane będą również kwestie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Więcej informacji udziela Komitet Organizacyjny Zjazdu – kontakt: wandzelcz@gmail.com

Polecane artykuły

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.

Opinia PKD w sprawie bezpieczeństwa pieszych

PKD popiera projektowane zmiany ustaw mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza na przejściach. Jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji liczby i lokalizacji przejść dla pieszych.