Miejscy drogowcy spotkają się w Częstochowie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju XXII Zjazd Drogowców Miejskich zaplanowany w dniach 22-24 kwietnia br. w Częstochowie, zostaje przeniesiony na październik lub listopad. Polski Kongres Drogowy tradycyjnie sprawuje patronat nad tym wydarzeniem.

Zarządcy dróg z miast, skupieni w Komisji Drogownictwa Miejskiego spotykają się co dwa lata w celu wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju specyficznych dróg, jakie stanowią miejskie ulice. W tym roku tematyka obrad koncentrować się będzie wokół takich zagadnień jak elektromobilność, BIM, Inteligentne Systemy Transportowe, odprowadzanie wód opadowych i ochrona przed hałasem. Poruszane będą również kwestie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Więcej informacji udziela Komitet Organizacyjny Zjazdu – kontakt: wandzelcz@gmail.com

Polecane artykuły

Zakończenie Kongresu w Gdańsku. Przedstawiciele władz Calgary otrzymują z rąk gospodarzy flagę PIARC, symbolizującą rolę organizatora następnego Kongresu.

Kongres Drogowy Calgary 2022 w nowej formule

Kolejny Kongres Drogowy PIARC odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 w nowej formule, poszerzonej o kwestie odporności dróg – poinformował sekretarz generalny organizacji Patrick Mallejacq.

Czy w transporcie COVID19 ma płeć?

W cyklu webinariów PIARC na temat sytuacji z pandemią koronawirusa odbyła się bardzo interesująca debata na temat jej wpływu na sytuację kobiet w transporcie drogowym, zwłaszcza w Afryce.

Książka o asfaltach wysokomodyfikowanych

„Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA” to tytuł wydanej przez Orlen Asfalt książki, uzupełniającej znane „Poradniki Asfaltowe”. Dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej producenta.