Owocna wizyta delegacji PKD w Kazachstanie

Delegacja Polskiego Kongresu Drogowego przebywała w dniach 28-29 listopada w Kazachstanie. Efektem wizyty jest porozumienie o współpracy PKD z Kazachskim Stowarzyszeniem Drogowców.

Wizyta przedstawicieli PKD była połączona z udziałem w odbywających się w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtan (dawniej Astana, jeszcze dawniej Celinogród) 16 Międzynarodowych Targach Drogowych „KAZAVTODOR – KAZTRAFFIC 2019”. Prezes PKD Zbigniew Kotlarek - jako gość honorowy całego wydarzenia – otwierał wystawę wraz z wiceministrem Przemysłu i Rozwoju Infrastrukturalnego Kazachstanu Berikiem Kamaliewem i Burim B. Karimowem, Sekretarzem Międzyrządowej Rady Administratorów Dróg dawnej Wspólnoty Niepodległych Państw. Przedstawiciele PKD: prezes Zb. Kotlarek, Aleksandra Cybulska, pełnomocnik ds. kontaktów międzynarodowych oraz reprezentant członków wspierających Władimir Łatyszew mieli okazję zwiedzić stoiska wystawców, a także zapoznać się z bieżącą sytuacją sektora drogowego w tym kraju.

Podczas wizyty podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy PKD a Kazachskim Stowarzyszeniem Drogowców. Celem działań będzie pomoc we wstąpieniu Kazachstanu do PIARC, a także transfer wiedzy w zakresie najlepszych praktyk z Polski dotyczących przygotowania, budowy i utrzymania dróg. Gospodarze wskazywali na ogromne zapotrzebowanie na informacje dotyczące innowacyjnych rozwiązań w budownictwie stosowanych w Polsce podczas skutecznej realizacji Programu Budowy Dróg w naszym kraju.

W trakcie wizyty Prezes PKD Zbigniew Kotlarek brał udział w otwarciu obwodnicy miasta Nur Sułtan wraz z Premierem Kazachstanu oraz Ministrem Przemysłu i Rozwoju Infrastrukturalnego.

W przyszłym roku planowana jest organizacja seminarium oraz misji gospodarczej dla firm z polskiego sektora drogowego. Przy organizacji tego wydarzenia PKD wspierać będzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Polecane artykuły

Patronat GDDKiA nad Forum „Beton w drogownictwie”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objął honorowym patronatem forum „Beton w drogownictwie”, odbywające się w dniach 3-5 marca w Ostródzie.

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.