Znakomici goście zainaugurują Kongres ZID

Rozpoczynający się w Warszawie Kongres ZID otworzą wystąpienia prezydenta PIARC Claude’a Van Rootena i Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora DKiA. Pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca dla chcących wziąć udział w tym wydarzeniu.

Kongres jest pierwszym takim przedsięwzięciem organizowanym w Polsce. Jego celem jest popularyzacja nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management. Kongres będzie mieć charakter międzynarodowy, wezmą w nim udział eksperci z Komitetu Technicznego Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz przedstawiciele Komitetów Narodowych PIARC. Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. zarządzania infrastrukturą na szczeblu strategicznym, taktycznym i operacyjnym, w tym diagnostyki stanu nawierzchni, planowania remontów i programów utrzymaniowych, zarządzania ryzykiem, zarządzania infrastrukturą w całym cyklu życia. Szczegóły na dedykowanej stronie.

O ogromnym znaczeniu tej tematyki świadczy fakt, że honorowym patronatem objęli Kongres: Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC. Minister Infrastruktury, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Biorąc pod uwagę pojemność sal, w których toczyć się będą obrady plenarne i sesje warsztatowe, pozostały już ostatnie wolne miejsca dla chcących wziąć udział. Szczegóły, dotyczące warunków i formularz zgłoszeniowy, dostępne są tu.

Polecane artykuły

Patronat GDDKiA nad Forum „Beton w drogownictwie”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objął honorowym patronatem forum „Beton w drogownictwie”, odbywające się w dniach 3-5 marca w Ostródzie.

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.