Bezpłatny webinar na temat brd 25 listopada

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC i amerykański TRB zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką brd na seminarium internetowe.

Webinar (połączenie słów „web” i”seminar”) odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada 2019 r., w godz. 11:00 - 13:00 czasu Wschodniego Wybrzeża USA (w Polsce plus 6 godzin). W programie przewidziano prezentacje na następujące tematy: Plan strategiczny World Road Association (PIARC), aktualizacja podręcznika bezpieczeństwa drogowego, międzynarodowy przegląd procesów audytu bezpieczeństwa drogowego, niechronieni użytkownicy dróg, Potrzeby i ograniczenia użytkowników dróg. Na koniec przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.

Podczas seminarium dokonany zostanie przegląd systemowego podejścia do projektowania bezpiecznych dróg, odpowiadających na potrzeby ich użytkowników, szczególnie tych niechronionych. Wypadki na drogach są główną przyczyną śmierci i obrażeń na całym świecie. Podczas gdy wiele krajów o wyższych dochodach poczyniło znaczące kroki w kierunku poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa, kraje o niższych i średnich dochodach nie odniosły takiego sukcesu.

Seminarium internetowe zostało zorganizowane przez PIARC we współpracy ze stałymi komitetami Transporty Research Board Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa na drogach i zarządzania bezpieczeństwem transportu. Prelegenci podczas seminarium: Patrick Mallejacq, sekretarz generalny PIARC, John Milton, Departament Transportu Stanu Waszyngton, John Barrell, Talk Talk I Lorenzo Domenichini, Uniwersytet we Florencji. Całość poprowadzi John Milton

Udział w tym seminarium internetowym jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji na stronie www.mytrb.org

Polecane artykuły

Patronat GDDKiA nad Forum „Beton w drogownictwie”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objął honorowym patronatem forum „Beton w drogownictwie”, odbywające się w dniach 3-5 marca w Ostródzie.

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.