PKD wydawcą serwisu viaexpert.pl

PKD zakupił prawa do portalu budownictwa komunikacyjnego „viaexpert.pl” i będzie przekształcać go w bazę eksperckiej wiedzy i platformę upowszechniania dorobku Komitetów Technicznych.

Viaexpert.pl jest obecny na rynku medialnym od przeszło 10 lat. Dotychczas jego wydawcą była niemiecka firma OAT działająca w Polsce w formie spółki OAT sp. z o.o. Strony uzgodniły, że nie będą ujawniać wartości transakcji.

Po uznaniu nas przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC za komitet narodowy tej organizacji położyliśmy większy nacisk na zadania związane z upowszechnianiem wiedzy technicznej i organizacyjnej, wypracowywanej w toku działalności Komitetów Technicznych i grup roboczych – komentuje prezes Zarządu PKD Zbigniew Kotlarek. W nowej kadencji Komitetów, czyli w latach 2020-2023 chcemy nie tylko mieć swoich przedstawicieli w Komitetach działających w PIARC, ale myślimy także o powołaniu ich polskich odpowiedników, tzw. komitetów lustrzanych. Odnowiony portal viaexpert.pl stanie się narzędziem do wymiany doświadczeń, upowszechniania dorobku i promowania nowych rozwiązań w drogownictwie.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy serwis otrzyma nową strukturę i oprawę graficzną. Do tego czasu nadal jest dostępny wraz z całą dotychczasową zawartością i będzie aktualizowany. Jednym z przykładów nowych sposobów przekazywania wiedzy, które będą obecne na odnowionym portalu, jest filmowa prezentacja „Iniekcje geopolimerowe na drogach, obiektach inżynierskich i lotniskach” przygotowana we współpracy z firma Geobear. Zapraszamy do obejrzenia oraz do kontaktu w sprawie kolejnych takich produkcji.

Polecane artykuły

Patronat GDDKiA nad Forum „Beton w drogownictwie”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objął honorowym patronatem forum „Beton w drogownictwie”, odbywające się w dniach 3-5 marca w Ostródzie.

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.