Nadzwyczajne WZC 5 grudnia

5 grudnia w Warszawie odbędzie się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PKD – zdecydował Zarząd stowarzyszenia na posiedzeniu 14 listopada.

Konieczność odbycia Zebrania wynika z rezygnacji jednego z członków Zarządu. W takiej sytuacji – zgodnie za Statutem – w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia wakatu Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2, W pierwszym terminie o godz. 11:30, a w przypadku braku quorum w drugim terminie o godz. 12:00. Porządek obrad przewiduje potwierdzenie wygaśnięcia mandatu dr Wiesława Dąbrowskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie liczebności Zarządu do końca kadencji 2015-2020.

Polecane artykuły

Patronat GDDKiA nad Forum „Beton w drogownictwie”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objął honorowym patronatem forum „Beton w drogownictwie”, odbywające się w dniach 3-5 marca w Ostródzie.

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.