Patronat PIARC dla Kongresu ZID

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową został objęty honorowym patronatem PIARC. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia w Warszawie.

Organizatorami Kongresu są: Polski Kongres Drogowy oraz Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA. Na ręce ich przedstawicieli: prezesa Zbigniewa Kotlarka i dr Agaty Ciołkosz-Styk skierowany został list przez przewodniczącego Komitetu Technicznego D.1 Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego dr inż. Thomasa Lindnera. Potwierdził w nim zarówno swój osobisty udział w Kongresie i wygłoszenie prezentacji na temat roli PIARC w promowaniu nowoczesnego zarządzania drogami, jak również objecie tego wydarzenia honorowym patronatem PIARC. Jest to wynikiem analizy proponowanego programu Kongresu i nazwisk prelegentów – napisał dr Lindner.

Komitet Techniczny D.1 zajmujący się Asset Management jest jednym z przeszło 20, działających w PIARC w kończącym się okresie programowym 2016-2019. Jednym z najważniejszych efektów jego prac jest opracowanie podręcznika Road Asset Management. Ten dokument ma na celu pomoc krajom, niezależnie od ich stadium rozwoju, w utrzymaniu infrastruktury i wdrażaniu skutecznych strategii zarządzania zasobami drogowymi. Narzędzie to jest przeznaczone dla krajowych i międzynarodowych decydentów w dziedzinach dotyczących dróg, niezależnie od poziomu wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie.

Infrastruktura drogowa stanowi główny zasób publiczny w większości krajów, a tradycyjne metody zarządzania aktywami muszą iść z duchem czasu, aby sprostać wymaganiom i ograniczeniom XXI wieku. Podręcznik zawiera kluczowe informacje i dane, które pozwalają na zrozumienie kwestii zarządzania aktywami drogowymi. Oferuje również szeroki wachlarz zaleceń, począwszy od rozwiązań technicznych po odpowiednie strategie organizacji.

Podręcznik jest dostępny w języku angielskim na stronie internetowej PIARC.

Polecane artykuły

Webinarium PIARC: wpływ pandemii na bezpieczeństwo ruchu

Tematem najbliższego webinarium PIARC będzie wpływ COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Webinarium odbędzie się 15 lipca o godz. 13:00.

DK 1 w Czechowicach Dziedzicach podczas

Drogi wrażliwe na klimat

Istnieje konieczność włączenia kwestii klimatycznych i pogodowych w zarządzanie istniejącą siecią i planowanie nowych dróg – to główny wniosek z webinarium PKD, które odbyło się 3 lipca.

16 września – nowy termin Walnego Zebrania Członków PKD

16 września 2020 r. w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków PKD, przeniesione z dnia 19 marca z powodu pandemii koronawirusa – postanowił obradujący zdalnie Zarząd stowarzyszenia.