Polskie stoisko w Abu Zabi

PKD jako Komitet Narodowy PIARC będzie miał swoje stoisko na wystawie towarzyszącej Światowemu Kongresowi Drogowemu. Do projektu mogą dołączyć zainteresowane firmy.

26. Światowy Kongres Drogowy obradować będzie w dniach 6-10 października br. w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi – po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie. Organizatorzy spodziewają się przybycia ok. 5 tys. delegatów. Wsród nich będzie także licząca 5 osób delegacja PKD. Ponadto zaproszenie do udziału w Kongresie mają również przedstawiciele GDDKiA, na Kongresie mają być wygłoszone trzy referaty polskich autorów – oznacza to, że w wydarzeniu weźmie udział kilkunastu przedstawicieli polskiego środowiska drogowego.

1 lipca PKD otrzymał również potwierdzenie przydzielenia zabudowanej przestrzeni w Narodowym Centrum Wystawienniczym, gdzie odbywać się będzie towarzysząca Kongresowi wystawa. Według planów ma w niej wziąć udział około 300 wystawców: państw-członków PIARC lub ich administracji drogowych, Komitetów Narodowych Światowego Stowarzyszenia Drogowego lub firm związanych z różnymi aspektami drogownictwa. Jedno z takich stoisk, oznaczone jako 6F16, będzie zorganizowane przez polski Komitet Narodowy PIARC. Miescić się ono będzie w doskonałej lokalizacji: naprzeciwko pawilonu kraju-gospodarza Kongresu i niedaleko Otwartej Sceny – miejsca dodatkowych prezentacji.

PKD zaprasza do współpracy firmy zainteresowane promocją na polskim stoisku w Abu Zabi. Do dyspozycji są ścianki stoiska, miejsce na wyłożenie materiałów promocyjnych i mulimedialny monitor. Istnieje także możliwość wygłoszenia wystąpienia na Otwartej Scenie. Firmy zainteresowane promocją lub wsparciem urządzenia polskiego narodowego stoiska na Światowym Kongresie Drogowym prosimy o kontakt z Biurem PKD.

Polecane artykuły

WZC Polskiego Kongresu Drogowego obradowało 25 czerwca 2019 r. w Warszawie. Na zdjęciu (od lewej): przewodniczący Walnego Zebrania Członków Janusz Wójtowicz i prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek. Fot. PKD

Kongres Drogowy idzie w świat

Po intensywnych działaniach programowych w roku 2018 w kraju, rok 2019 oznaczać będzie bardzo szeroko zakrojoną obecność międzynarodową PKD – zadecydowało Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Tradycyjne przecięcie wstęgi. Od lewej: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes PIARC Claude Van Rooten, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Stępień-Kotlarek, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Prezes Międzynarodowych

To był Kongres!

1000 uczestników z 42 krajów, 4 dni wypełnione panelami dyskusyjnymi i zwiedzaniem ekspozycji, bogaty program wydarzeń towarzyszących - tak w skrócie wyglądał Zimowy Kongres Drogowy w Gdańsku.

Obrady Rady PIARC toczyły się w siedzibie Federalnego Minsterstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Bonn. Fot. PKD

PKD Komitetem Narodowym PIARC

Polski Kongres Drogowy został uznany za Komitet Narodowy PIARC - zdecydował 25 października Komitet Wykonawczy tej najważniejszej organizacji drogowej na świecie.