Zarząd PKD o wnioskach z Kongresu i planach na rok 2007

11 stycznia 2007 r. na swym kolejnym posiedzeniu Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego przyjął dokument "Podsumowanie i wnioski I (V) Polskiego Kongresu Drogowego, Warszawa, 4 -6 października 2006 r.".Zapoznał się także ze wstępnymi planami organizacji seminariów i Forum w 2007 roku.

Kontynuowano także prace nad organizacją działalności Komitetów Technicznych. Zarząd dokonał zmian w Regulaminie prac Komitetów Stowarzyszenia (zmieniony Regulamin znajduje się w zakładce Komitety). Na Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Infrastruktury Drogowej powołano Martę Maj.

Zarząd dokonał także zmian w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia. Powołano dwa nowe Sekretariaty Terenowe: w Poznaniu, na kierownika którego wyznaczono Artura Fojuda i w Lublinie, wyznaczając na kierownika Janusza Wójtowicza. Utworzona została nowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia pod nazwą "Pełnomocnik Prezesa Zarządu". Realizację zadań ustanowionego Pełnomocnika powierzono Tomaszowi Kowalczykowi.

Podsumowanie i wnioski I (V) Polskiego Kongresu Drogowego

Polecane artykuły

Nie żyje Wennemar Gerbens

W niedzielę 29 marca zmarł Wennemar Gerbens, były wieloletni przewodniczący FGSV, jedyny obcokrajowiec uhonorowany wyróżnieniem PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

fot. Archiwum GDDKiA

Drogowa odpowiedź na zarazę: budować i szybciej płacić

Prezesi organizacji drogowych skierowali na ręce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka stanowisko branży dotyczące kontynuowania robót w okresie trwania pandemii COVID-19.

Na budowie drogowej nie ma na ogół tłumu ludzi... Fot. archiwum GDDKiA

Nowe ograniczenia, ale budowy trwają

Rząd zaostrzył od 1 kwietnia ograniczenia działalności gospodarczej i codziennego funkcjonowania obywateli w celu zwalczania pandemii, ale nie zmieniają one zasadniczo warunków pracy w drogownictwie.