Zarząd podsumował I Polski Kongres Drogowy

Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego na posiedzeniu 6 listopada 2006 r. dokonał podsumowania I Polskiego Kongresu Drogowego obradującego pod hasłem "Lepsze drogi - lepsze życie". Omówił także projekt stanowiący realizację zaproponowanego podczas obrad Kongresu powołania "Koalicji na rzecz polskich dróg".

Ponadto na posiedzeniu Zarządu podjął decyzje w sprawie:

1. Podzielenia II Komitetu Stałego Stowarzyszenia na dwa komitety techniczne:
- Komitet Utrzymania Dróg - Komitet II - Komitet Bezpieczeństwa Ruchu - Komitet VI

2. Powołania Komitetu Materiałów Drogowych - Komitet VII

Zarząd podjął uchwały o powołaniu na Przewodniczących Komitetów i ich Zastępców następujących osób:

1. Komitet Utrzymania Dróg: Włodzimierz Bilski - Przewodniczący

2. Komitet Regulacji Prawnych i Finansowych: Dariusz Skowroński i Agnieszka Serbeńska - Zastępcy Przewodniczącego

3. Komitet Bezpieczeństwa Ruchu: Ryszard Krystek - Przewodniczący

4. Komitet Materiałów Drogowych: Aleksander Kabziński - Przewodniczący, Marek Krajewski - Sekretarz. Zarząd powołał również dwa Sekretariaty Terenowe Polskiego Kongresu Drogowego: w Olsztynie (woj. warmińsko- mazurskie) i wyznaczył na jego kierownika Adama Czmudę oraz w Krakowie (woj. małopolskie), wraz z wyznaczeniem na kierownika Grzegorza Stecha.

Polecane artykuły

Nie żyje Wennemar Gerbens

W niedzielę 29 marca zmarł Wennemar Gerbens, były wieloletni przewodniczący FGSV, jedyny obcokrajowiec uhonorowany wyróżnieniem PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

fot. Archiwum GDDKiA

Drogowa odpowiedź na zarazę: budować i szybciej płacić

Prezesi organizacji drogowych skierowali na ręce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka stanowisko branży dotyczące kontynuowania robót w okresie trwania pandemii COVID-19.

Na budowie drogowej nie ma na ogół tłumu ludzi... Fot. archiwum GDDKiA

Nowe ograniczenia, ale budowy trwają

Rząd zaostrzył od 1 kwietnia ograniczenia działalności gospodarczej i codziennego funkcjonowania obywateli w celu zwalczania pandemii, ale nie zmieniają one zasadniczo warunków pracy w drogownictwie.