Transprojekt Gdański nowym członkiem PKD

Do grona członków wspierających stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy dołączył w lipcu Transprojekt Gdański. Jest to wiodąca na polskim rynku firma projektowo - konsultingowa świadczącą pełen zakres usług dla sektora publicznego i prywatnego, głównie w branży dróg, mostów, kolei i tramwajów.

W ostatnich latach TGD zrealizował wiele prestiżowych projektów, w tym opracowania dotyczące programu budowy autostrad w Polsce. Były to projekty wstępne, budowlane i wykonawcze konstrukcji autostrad, mostów, wiaduktów, obiektów kubaturowych, uzbrojenia, odwodnienia i inżynierii ruchu m. in. dla: Autostrady A4 Bielany – Przylesie, Sośnica – Wirek, Przeworsk – Korczowa, Autostrady A2 Poznań – Nowy Tomyśl, Nowy Tomyśl – Świecko, Stryków – Konotopa, Autostrady A1 Gdańsk – Nowe Marzy, Nowe Marzy – Czerniewice.

Początki firmy datują się na rok 1952, gdy powstał gdański Oddziału Centralnego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego. W 1957 r. oddział połączył się z Biurami Projektowymi Budownictwa Kolejowego i utworzono Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego. Po wielu kolejnych reorganizacjach w 1971 r. powstało samodzielne przedsiębiorstwo Gdańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów, w 1991 r. przekształcone w spółkę z o.o. pod dzisiejszą nazwą.

Działające w Transprojekcie Gdańskim zespoły drogowe i mostowe sporządzają wszelkiego rodzaju stadia dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy: dróg i autostrad, mostów, estakad, kładek, parkingów i placów, lotniskowych dróg startowych, dróg kołowania, dróg technicznych i placów postoju.

Cieszymy się bardzo że nasze działania znajdują wsparcie w środowisku drogowym – powiedział prezes zarządu PKD Zbigniew Kotlarek. Umożliwia to nam realizację naszych celów, które pozostają niezmienne: monitorowanie sytuacji w drogownictwie, wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla środowiska drogowego, próbowanie wpływania na tworzenie korzystniejszych regulacji prawnych i organizacyjnych dla budowy dróg i zarządzania siecią drogową. Te działania okazały się szczególnie ważne w sytuacji napięć w realizacji programów budownictwa drogowego i kryzysu na rynku budowlanym. Potrafiliśmy diagnozować powody powstawania tych napięć i wzywaliśmy już dużo wcześniej do przeciwdziałania. Realizacja takich zadań wymaga ścisłej współpracy między stowarzyszeniem i działającymi w środowisku przedsiębiorstwami, zwłaszcza o tak bardzo szanowanej marce jak Transprojekt Gdański. Dzięki temu jeszcze lepiej będziemy rozpoznawać potrzeby środowiska.

Polecane artykuły

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.

Opinia PKD w sprawie bezpieczeństwa pieszych

PKD popiera projektowane zmiany ustaw mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza na przejściach. Jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji liczby i lokalizacji przejść dla pieszych.