Dokumenty do pobrania

Umowy projektowe

Komitet Projektowy Polskiego Kongresu Drogowego rekomenduje stosowanie dla kontraktów typu "Projektuj i buduj" opracowanych przez jego członków wzorców umów. Są one propozycją dobrowolnego uregulowania relacji między Generalnym Wykonawcą a Projektantem na etapie przygotowania oferty i realizacji kontraktu.

Porozumienie o współpracy przy przygotowaniu oferty

Porozumienie o współpracy przy przygotowaniu oferty (do edycji)

Zasady umowy projektowej kontraktu "Projektuj i buduj"

Deklaracje członkowskie PKD

Zapraszamy do działalności w naszym stowarzyszeniu wszystkich, którym bliskie są sprawy rozwoju sieci drogowej, stanu dróg i bezpieczeństwa na drogach. Formalności są bardzo proste: wystarczy wypełnić poniższą deklarację: jeśli jesteś osobą fizyczną - dla członków indywidualnych, a jeśli reprezentujesz firmę bądź instytucję – dla członków wspierających.

Deklaracja przystąpienia dla osoby fizycznej

Deklaracja przystąpienia dla osoby prawnej