Opłaty


Opłata wpisowa:
Członek zwyczajny: 20,00 PLN (opłata jednorazowa)
Członek wspierający: 1000,00 PLN (opłata jednorazowa)
Samorządowy członek wspierający : 100,00 PLN (opłata jednorazowa)Składki członkowskie:
Członek zwyczajny: 10,00 PLN (opłata miesięczna)
Członek wspierający:
- zatrudniający do 50 osób: 150,00 PLN (opłata miesięczna)
- zatrudniający do 100 osób: 200,00 PLN (opłata miesięczna)
- zatrudniający do 200 osób: 300,00 PLN (opłata miesięczna)
- zatrudniający do 500 osób: 400,00 PLN (opłata miesieczna)
- zatrudniający pow. 500 osób: 600,00 PLN (opłata miesięczna)Samorządowy członek wspierający: 100,00 PLN (opłata miesięczna)STOWARZYSZENIE "POLSKI KONGRES DROGOWY"
ul. Instytutowa 1, 03-303 WarszawaNr rachunku bankowego:
Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331