Deklaracje

Członkiem Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy można zostać, składając deklarację o przystąpieniu.

Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi.

Deklaracja przystąpienia dla osoby fizycznej

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne a także jednostki prawne nie posiadające osobowości prawnej, które popierają cele Stowarzyszenia i wspierają je materialnie. Osoby prawne i oraz jednostki prawne nie posiadające osobowości prawnej mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Deklaracja przystąpienia dla osoby prawnej

Osoby oraz firmy zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia prosimy o pobranie właściwego formularza, a po jego wypełnieniu o przesłanie dokumentu faksem pod numer (022) 675-08-15 lub na adres: biuro@kongresdrogowy.pl